Vergoeding

Omdat de therapeuten van het hart voldoen aan alle opleidingseisen op HBO-niveau (ook wat betreft de medische basiskennis volgens Plato-norm) en omdat zij aangesloten zijn bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzende (VBAG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) komen de consulten voor de therapeutische behandelingen in aanmerking voor vergoeding.

U ontvangt van ons een rekening van de therapeutische behandeling die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
De consulten worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraars als natuurgeneeskundige behandeling, vanuit de aanvullende verzekering.

Of er een vergoeding van de consulten plaatsvindt is uiteraard afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering.
Wilt u meer weten over de hoogte van de vergoeding, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Overigens vallen de consulten van het hart niet onder het eigen risico gezien dit doorgaans niet van toepassing is op de aanvullende verzekering.