De Therapeuten

De therapeuten van het hart zijn Ger Brakema en Bea Brakema.

Beiden zijn Natuurgeneeskundige therapeuten en aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST).

De praktijk wordt gevoerd onder het klacht- en tuchtrecht van de TCZ en de NVST.

De door de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vereiste klachten- en geschilleninstantie wordt geregeld door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) en door de Stichting Zorggeschil.

KvK: 01156808

Bea Brakema:
Haar licentienummers:
VBAG 2111007A, RBCZ 911257R, NVST L2297, SHO/CPION 113849-112958, ARCOS/SNRO 5437.

Ger Brakema:
Zijn licentienummers:
VBAG 2110904A, RBCZ 911113R, NVST L2312, SHO/CPION 113786-112935, ARCOS/SNRO 5467.