De Therapeuten

De therapeuten van het hart zijn Ger Brakema en Bea Brakema.

Beiden zijn Natuurgeneeskundige therapeuten. Bea Brakema is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De praktijk wordt gevoerd onder het klacht- en tuchtrecht van de TCZ.

De door de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vereiste klachten- en geschilleninstantie wordt geregeld door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) en door de Stichting Zorggeschil.

KvK: 01156808