het hart – Praktijk voor Manuele Geneeskunde

Winschoterdiep 1038 
9723 AC Groningen
tel: 050 – 579 18 89

Behandeling volgens afspraak

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur

e-mail: info@praktijkhethart.nl