het hart – Praktijk voor Manuele Geneeskunde

Het Gebint 7
9531 MX Borger
Tel. 06 – 13 04 16 09

Behandeling volgens afspraak

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur

e-mail: info@praktijkhethart.nl